print pagina   mail pagina

Lopende projecten

Het Stadslab heeft een aantal kleurenadviseurs opdracht gegeven om voor panden, die door particulieren, wooncorporaties, studentenhuisvesting of door de gemeente Delft zijn aangeboden, een kleuradvies te geven. Bovendien heeft het Stadslab gevraagd om voor enkele belangrijke gevelwanden in de binnenstad een virtueel kleuradvies op te stellen.
Virtuele adviezen zullen worden uitgebracht voor een gevelwand aan de Kolk en voor een wand aan de Oude Delft westzijde, ter hoogte van het Armamentarium.
Bij de keuze van panden, die kunnen meedoen in het project, wordt voorrang gegeven aan rijks - en gemeentelijke monumenten en aan panden, die beeldbepalend zijn in het stadsbeeld. Hun invloed op het aanzien van de stad is het sterkst.

 
Op dit moment zijn er geen lopende projecten.